Články

Včelí produkty

16.01.2015 16:09
Med Propolis Vosk Pyl Mateří kašička Včelí jed   Med květový medovicový     Květový med je získáván z nektaru květů. Ať už to jsou kvetoucí ovocné stromy, řepka, akát, lípa či jiné květy, které rostou na louce nebo na zahrádkách. Má...

Úly

23.09.2013 18:25
Úly používáme tzv. nástavkové. Přes sezónu dle síly včelstva je dole plodiště, kde matka klade vajíčka, z nichž se vylíhnou včelky, tento díl úlu je oddělen od jednoho či více medníků mateří mřížkou, kterou včely prolezou, matka, která je však větší, ne. Včely vylétají tzv. očkem nebo...

Kdo v úlu bydlí

23.09.2013 18:20
Hlavním a nejdůležitějším členem úlu je matka neboli královna, klade vajíčka do včelkami připravených buněk, má kolem sebe svoje opatrovatelky, které ji krmí, čistí a vůbec se o ni starají. Čím by však matka byla bez dělnic, které od vylíhnutí vystřídají ve svém společenství několik rolí. Od...

Rojení

23.09.2013 18:15
Rojení je běžný rozmnožovací pud včel, ne však vždy je žádoucím. Včely se dostávají do rojové nálady zejména tehdy, nemají-li dostatek prostoru, je-li jim tedy v úlu tak nějak těsno. Pak staví tzv. misky, kde matka zaklade vajíčko, o které se včelky starají s velkou péčí, krmí ji mateří...

Medobraní

23.09.2013 18:10
Když je snůška, je i med :) Ten dělíme na květový a medovicový (světlý a tmavý). Včelkám z úlu odebereme z medníku zaplněné plástve medu, které si odneseme do "medárny". Tam je nejprve třeba buňky odvíčkovat, poté je dáme do medometu a odstředivou silou odstřikuje z pláství med,...

Zakrmení včel

23.09.2013 18:05
Když včelám odebereme med, musíme jim jej nahradit, aby přežily zimu. Je několik metod jak včelkám podávat roztok cukru s vodou, který si pak zanáší do prázdných buněk a dále přetváří do vhodné podoby. Krmíme 5l lahvemi, do nichž roztok nalejeme, zaděláme plastovým víčkem s dírkami, lahev...

Loupeže

23.09.2013 18:00
V bezsnúškovém období se bohužel i včely vzájemně mohou vykrádat. Slídilky se snaží dostat do cizího úlu, ze kterého jsou schopny postupně odnést veškeré zásoby, napadené včelstvo je pak ztraceno. Včely se však nevzdávají bez boje a bojuje se opravdu na život a na smrt. To, že se něco...