Úly

23.09.2013 18:25

Úly používáme tzv. nástavkové. Přes sezónu dle síly včelstva je dole plodiště, kde matka klade vajíčka, z nichž se vylíhnou včelky, tento díl úlu je oddělen od jednoho či více medníků mateří mřížkou, kterou včely prolezou, matka, která je však větší, ne. Včely vylétají tzv. očkem nebo česnem. V zimně se stahují včelky do chumáče, kde tvoří teplo pojídáním medu, či roztoku vody s cukrem zaneseným do buněk.

 

Nástavkové úly:

 

Mateří mřížka kovová:

 

Mateří mřížka plastová:

 

jeden nástavek obsahuje 11 rámků, tento je zanesen medem i zavíčkovaným plodem (uprostřed):

 takhle se do prázdných rámků zatavuje voskový plást:

včelám dáváme i stavební rámky, bez voskové předlohy, tam si staví tzv. divočinu, většinou pro trubčí plod: